شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

مسئولیت اجتماعی

هیدرودرم
همراه ایرانیان
حامی همیشگی قهرمانان
حمایت از کارگاه‌های خانگی و اشتغال

شرکت داروسازی پارس حیان:

شرکت داروسازی پارس حیان با رویکرد سلامت محور بودن به نوبه خود منجر به ارتقاء سلامت در جامعه خواهد شد. هرگونه فعالیت در حوزه های مختلف اجتماعی نیز به این مهم مرتبط می‌شود. از طرف دیگر، در طرح‌ها تاکید می‌شود که تولید کنندگان از مواد اولیه محلی استفاده نمایند که باعث حمایت از بافت محلی خواهد بود.

زنان و اشتغال‌زایی:

زنان بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان را شامل می‌شوند. در میان این قشر، زنان پر‌تلاش روستایی که نماد واقعی کار و تلاش هستند، ضمن پرداختن به امور جاری خانه، نقش مهمی در صنعت بومی و ملی داشته و کمک بسزایی در اشتغال‌زایی جامعه دارند. نقشی که علاوه بر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد خانواده، با به‌کارگیری مواد خام محلی، در حفظ سبک زندگی بومی و احیای بافت محیط زیست نیز بسیار حائز اهمیت است.