فراخوان عمومی جذب مدل

از علاقه‌مندان دعوت می گردد جهت ثبت‌نام، فرم ذیل را تکمیل فرمایند.
 افراد منتخب پس از بررسی و تایید کارشناسان ما به مصاحبه دعوت می‌شوند.