شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

فراخوان عمومی جذب مدل

از علاقه‌مندان دعوت می گردد جهت ثبت‌نام، فرم ذیل را تکمیل فرمایند.
 افراد منتخب پس از بررسی و تایید کارشناسان ما به مصاحبه دعوت می‌شوند.